Фізична культура є складовою частиною загальної культури людства, що являє собою сукупність матеріальних та духовних цінностей суспільства для вдосконалення фізичного стану людини.

 

Фізкультура як навчальний предмет у школі має на меті формування та підтримку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я дитини. Окрім цього, важливим напрямком діяльності фізичної культури є встановлення комунікативних зв'язків між однолітками та формування навичок командної роботи. Це досягається шляхом використання на уроках командно-ігрових технологій (спортивні ігри, дух суперництва між командами, жага до перемоги часто дають змогу поєднатися та налагодити стосунки дітям, які до цього не спілкувались тощо). Ще один важливий соціальний момент – це вміння приймати результати діяльності, чи то поразка, чи перемога, вміння аналізувати їх та робити висновки. Активна фізична діяльність підтримує емоційний стан дітей, сприяє позитивним налаштуванням, навчає відповідальності, взаємодопомозі, довірливим відносинам (особливо під час виконання завдань зі взаємострахуванням).

Фізична культура, окрім духовних цінностей має сукупність матеріального забезпечення. Це і спортивні споруди (басейни, стадіони, зали тощо), і інвентар. Сюди ж належать і спортивні досягнення.

Фізкультура виконує багато функцій, такі, як: закріплення норм рухової діяльності; інформаційну, що полягає в передачі досвіду від одного покоління до іншого; комунікативну, яка сприяє розвитку навичок спілкування, встановленню міжособистісних контактів; естетичну, що є відображенням задоволеності у вигляді власного тіла, гармонійного розвитку тощо; біологічну – задоволення фізіологічних потреб у русі, підвищенні працездатності організму через підтримку фізичного та психічного здоров'я тощо.

До основних понять фізичної культури належать такі поняття. Фізичний розвиток – індивідуальний розвиток людини в процесі її біологічних змін, що характеризується антропометричними та біометричними даними (маса тіла, зріст тощо), фізичними даними (швидкість, спритність, витривалість), показники постави та інші. Фізична підготовка визначає відповідність вищезазначених параметрів щодо певної діяльності людини, а загальна фізична підготовка показує передумови для гармонійного та продуктивного розвитку людини.

У сучасному світі у зв'язку зі зменшенням фізичного навантаження роль фізичної культури для підтримки власного організму та здоров'я значно зростає. Саме тому, ще в школі діти мають усвідомити необхідність її використання, адже вона формує не тільки здорове тіло, а й негативне відношення до шкідливих звичок.

В даному розділі містяться матеріали різного спрямування. Це і уроки, і змагання, фізичні свята та способи їх проведення, норми та правила проведення уроків, комплекси вправ для того чи іншого напряму фізичної діяльності тощо.